توری مش


توری‌مش در قفسه‌بندی فروشگاهی که در انتهای قفسه‌بندی نصب می‌شود و باعث جدایی ردیفه‌های قفسه از یکدیگر می‌شود و باعث عدم افتادن محصول از انتهای قفسه‌ می‌گردد، در هر سه نوع پایه در قفسه‌بندی فروشگاهی می‌توان از توری‌مش استفاده کرد. در پایه‌های خودایستا و دوبل این امر ضروری و در پایه دیواری یک مزیت محسوب می‌شود. جنس توری‌مش قفسه فروشگاهی از فولاد است و ابعاد استاندارد تولیدی صفحه پشت شامل طول 180 و عرض 60 یا 90 سانتی‌متر می‌باشد.