براکت فرم‌دار 7 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

لچکی ۳۰

لچکی ۳۰ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۲ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه تغییر […]

تماس بگیرید

لچکی ۲۰

لچکی ۲۰ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۱/۲۵ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه […]

۱,۶۰۰ تومان

لچکی ۲۰

لچکی ۲۰ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۱/۵ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه تغییر […]

لچکی ۲۵

لچکی ۲۵ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۱/۲۵ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه تغییر […]

۱,۷۰۰ تومان

لچکی ۲۵

لچکی ۲۵ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۱/۵ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه تغییر […]

تماس بگیرید

لچکی ۳۰

لچکی ۳۰ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۱/۵ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه تغییر […]

تماس بگیرید

لچکی ۴۰

لچکی ۴۰ براکت‌فرم‌دار یا لچکی قطعه‌ای با طول‌های مختلف است که به پایه متصل شده و صفحه روی آن قرار می‌گیرد، طول براکت‌ باید برابر عرض صفحه باشد. جنس براکت‌ از فولاد است و در رنگ‌های سفید، زرد و قرمز تولید می‌شود. ضخامت استاندارد تولید شده ۲ میلی‌متر است و به درخواست مشتری در تولید انبوه […]

۳,۲۰۰ تومان