آویز

آویز

دستک‌ها یا شاخک‌ها یکی از پُرکاربردین وسایل در فروشگاه‌ها می‌باشد، این وسایل به‌دلیل طراحی در اشکال و اندازه‌های مختلف می‌تواند نیازهای طیف وسیعی را پوشش دهد. دستک یا آویزها به‌طور کلی به ۶ دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند. توضیحات و نحوه‌ی نصب هر شاخک یا آویز نیز توضیح داده شده است.
آویزهای دیواری – آویزهای ستونی – آویزهای MDF – آویزهای توری‌مش- آویزهای قوطی‌خور – آویزهای پانچی