نردبان صنعتیمشاغل بسیار زیادی چون نقاشی، باغبانی، جوشکاری و غیره که همه به وسیله‌ی پرکاربردی به نام نردبان نیازمند می‌باشند، به‌دلیل اینکه ایمنی امروزه تنها یک شعار نیست و یکی از مشخصه‌های پیشرفت یک مجموعه است استفاده از ابزار استاندارد راهکار بسیار مناسبی برای رعایت موارد ایمنی است، استفاده از نردبان‌های غیر استاندارد و ناامن خطراتی چون پرت شدن از ارتفاع و هم‌چنین در‌صورت استفاده‌ی مداوم  باعث آسیب دیدن پا، کمر و گردن می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده طراحی مستحکم و قابلیت حمل‌و‌نقل آسان از دیگر مشخصه‌های نردبان‌های صنعتی مناسب و استاندارد می‌باشد. نردبان صنعتی ارائه شده در مجموعه فیکت نردبان‌های استاندارد و مناسبی هستند که با توجه به شاخصه‌های گفته شده طراحی شده‌اند که باعث می‌شود فعالیت‌های در ارتفاع بلند با خیالی آسوده انجام پذیرد و باعث آسیب به بدن نگردد، نردبان‌های چندتکه که دارای حالت‌های مختلف استفاده نیز هستند یکی از مدرن‌ترین نردبان‌ صنعتی در کشور است که می‌توان از آن در شرایط مختلف کاری بهره برد.