قوس انتهایی 5 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

قوس انتهایی ۲۰

 قوس انتهایی ۲۰ قوس انتهایی یک نیم دایره فلزی از جنس فولاد با قطر ۰/۷ میلی‌متر است که در انتهای قفسه نصب می شود. اندازه قطر این قوس انتهایی ۴۰ سانتی متر است، قابل توجه است که قوس‌های انتهایی الزاما به‌شکل نیم‌دایره نیستند و‌به سفارش شما می‌تواند به اشکال دیگری در‌صورت موجود تولید شود، قوس انتهایی در قفسه‌های […]

۳۴,۸۸۰ تومان

قوس انتهایی ۲۵

 قوس انتهایی ۲۵ قوس انتهایی یک نیم دایره فلزی از جنس فولاد با قطر ۰/۷ میلی‌متر است که در انتهای قفسه نصب می شود. اندازه قطر این قوس انتهایی ۵۰ سانتی متر است، قابل توجه است که قوس‌های انتهایی الزاما به‌شکل نیم‌دایره نیستند و‌به سفارش شما می‌تواند به اشکال دیگری در‌صورت موجود تولید شود، قوس انتهایی در قفسه‌های […]

۳۸,۱۵۰ تومان

قوس انتهایی ۳۰

 قوس انتهایی ۳۰ قوس انتهایی یک نیم دایره فلزی از جنس فولاد با قطر ۰/۷ میلی‌متر است که در انتهای قفسه نصب می شود. اندازه قطر این قوس انتهایی ۶۰ سانتی‌متر است، قابل توجه است که قوس‌های انتهایی الزاما به‌شکل نیم‌دایره نیستند و‌ به سفارش شما می‌تواند به اشکال دیگری در‌صورت موجود تولید شود، قوس انتهایی در قفسه‌های […]

۴۱,۹۶۵ تومان

قوس انتهایی ۳۵

 قوس انتهایی ۳۵ قوس انتهایی یک نیم دایره فلزی از جنس فولاد با قطر ۰/۷ میلی‌متر است که در انتهای قفسه نصب می شود. اندازه قطر این قوس انتهایی ۷۰ سانتی‌متر است، قابل توجه است که قوس‌های انتهایی الزاما به‌شکل نیم‌دایره نیستند و‌به سفارش شما می‌تواند به اشکال دیگری در‌صورت موجود تولید شود، قوس انتهایی در قفسه‌های […]

۴۸,۵۰۵ تومان

قوس انتهایی ۴۰

 قوس انتهایی ۴۰ قوس انتهایی یک نیم دایره فلزی از جنس فولاد با قطر ۰/۷ میلی‌متر است که در انتهای قفسه نصب می شود. اندازه قطر این قوس انتهایی ۴۰ سانتی‌متر است، قابل توجه است که قوس‌های انتهایی الزاما به‌شکل نیم‌دایره نیستند و‌به سفارش شما می‌تواند به اشکال دیگری در‌صورت موجود تولید شود، قوس انتهایی در قفسه‌های فروشگاهی […]

۵۲,۸۶۵ تومان