صفحه


صفحه یا پانل در قفسه‌بندی جزئی است که محصولات روی آن قرار می‌گیرد، صفحه قفسه فروشگاهی از جنس فولاد تولید می‌شود و روی آنرا با ضدزنگ و رنگ می‌پوشانند تا از زنگ‌زدگی آن جلوگیری کنند. صفحات در ضخامت و ابعاد استاندارد تولید می‌گردد، ضخامت استاندارد ۰/۷ میلی‌متر و ابعاد استاندارد را در فروشگاه مشاهده می‌کنید. به‌دلیل آنکه کاربری این صفحات فروشگاهی است حداکثر وزن قابل تحمل هر صفحه حدود ۴۰ کیلوگرم است که توسط استاندارد جهانی صنایع قفسه‌بندی تدوین شده است. صفحه‌های قفسه‌بندی فروشگاهی توسط لچکی یا براکت فرم‌دار به پایه متصل می‌گردند که اتصال آنها بدون پیچ است و در استاندارد قفسه‌بندی به این قفسه‌های فروشگاه Bolt less Gondola Shelves گفته می‌شود که بدون پیچ‌و‌مهره پایه و صفحه به‌هم متصل می‌گردند.رنگ معمول تولیدی صفحه قفسه فروشگاهی سفید، زرد و قرمز است که باید دیگر اجزاء را نیز مطابق رنگ صفحه سفارش دهید. عمق یا عرض استاندارد صفحات قفسه فروشگاهی عبارت است از: ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سانتی متر.