نردبان کشویی


نردبان کشویی یا نردبان مخابراتی نردبان‌هایی هستند که با قرارگرفتن ۲ یا ۳ نردبان توسط ریل روی هم ایجاد می‌شوند و بیشتر مناسب مشاغلی هستند که نیاز به حمل‌و‌نقل نردبان و دسترسی به ارتفاع‌های بلند را دارند. این نردبان‌ها عموما از جنس آلومینیوم ساخته می‌شود اما مواردی نیز از جنس آهن داریم. طرز استفاده از این نردبان‌ها بدین صورت است که نردبان در ابتدا در حالت جمع شده‌است اما در‌صورت نیاز به دسترسی به ارتفاع‌های بلندتر کشوی دوم و سوم به‌ترتیب از نردبان خارج می‌شوند. این نردبان‌ها به‌صورت یک طرفه و دو طرفه قابل استفاده است، در‌صورت استفاده یک‌طرفه باید آنرا به سطح تکیه داد. نردبان‌های کشویی دارای پایه‌های ضدلغزش هستند که می‌توان آنرا در سطوح لغزنده نیز به‌کار برد. این نردبان‌ها دارای لوازم جانبی هستند که می‌توان باتوجه به کاربردشان آنها را تهیه کرد.