مخزن

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 14 نتیحه

مخزن زباله ۱۰۰ لیتری پدالی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۰۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۱۰۰ لیتری ساده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری
۶۷۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۱۰۰ لیتر یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری ۱۳۵ سانتی‌متر و طول ۱۲۰ و عرض ۱۰۱ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری ۱۲۰ سانتی‌متر […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۱۲۰ لیتری پدالی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مخزن زبالهمخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۲۰ لیتر پدال‌دار یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۲۰ لیتری پدال‌دار ۹۵ سانتی‌متر و طول ۵۳ و عرض ۴۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۲۰ […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۱۲۰ لیتری ساده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۱۲۰لیتری دمپری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخزن زبالهمخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۲۰ لیتر دمپری(بادبزنی) یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۲۰ لیتری بادبزنی ۹۲ سانتی‌متر و طول ۴۸ و عرض ۴۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۲۰ […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۲۴۰ لیتری پدالی
۱۹۲,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۲۴۰ لیتری پدال‌دار مخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۲۴۰ لیتر پدال‌دار یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۲۴۰ لیتری ۱۰۰ سانتی‌متر و طول ۷۲ و عرض ۵۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۲۴۰ لیتری ساده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۴۰ لیتری پدالی
تماس بگیرید

مخزن زباله ۴۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۴۰ لیتری ساده
تماس بگیرید

مخزن زباله ۴۰ لیتری ساده مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۵۰ لیتری دیواری
تماس بگیرید

مخزن زباله ۵۰ لیتری دیواری مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۶۰ لیتری پدالی
تماس بگیرید

مخزن زباله ۶۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۶۰ لیتری ساده
تماس بگیرید

مخزن زباله ۶۰ لیتری ساده مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5
مخزن زباله ۷۰ لیتری دمپری
تماس بگیرید

مخزن زباله ۷۰ لیتری دمپری(بادبزنی) مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

نمره 0 از 5