مخزن 14 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

مخزن زباله ۱۰۰ لیتری پدالی

مخزن زباله ۱۰۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۰۰ لیتری ساده

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری

مخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۱۰۰ لیتر یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری ۱۳۵ سانتی‌متر و طول ۱۲۰ و عرض ۱۰۱ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری ۱۲۰ سانتی‌متر […]

۶۷۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۲۰ لیتری پدالی

مخزن زبالهمخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۲۰ لیتر پدال‌دار یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۲۰ لیتری پدال‌دار ۹۵ سانتی‌متر و طول ۵۳ و عرض ۴۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۲۰ […]

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۲۰ لیتری ساده

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۱۲۰لیتری دمپری

مخزن زبالهمخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۱۲۰ لیتر دمپری(بادبزنی) یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۱۲۰ لیتری بادبزنی ۹۲ سانتی‌متر و طول ۴۸ و عرض ۴۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب مخزن زباله ۱۲۰ […]

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۲۴۰ لیتری پدالی

مخزن زباله ۲۴۰ لیتری پدال‌دار مخزن زباله پلاستیکی با ظرفیت گنجایش ۲۴۰ لیتر پدال‌دار یکی از محصولات با کیفیت پلاستیکی برای کاربردهای عمومی و صنعتی است، این مخزن زباله دارای چرخ برای حمل‌و‌نقل آسان و درب می‌باشد. ارتفاع مخزن زباله ۲۴۰ لیتری ۱۰۰ سانتی‌متر و طول ۷۲ و عرض ۵۸ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع بدون درب […]

۱۹۲,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۲۴۰ لیتری ساده

مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما در طول همین چندسال سیستم […]

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مخزن زباله ۴۰ لیتری پدالی

مخزن زباله ۴۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید

مخزن زباله ۴۰ لیتری ساده

مخزن زباله ۴۰ لیتری ساده مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید

مخزن زباله ۵۰ لیتری دیواری

مخزن زباله ۵۰ لیتری دیواری مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید

مخزن زباله ۶۰ لیتری پدالی

مخزن زباله ۶۰ لیتری پدالی مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید

مخزن زباله ۶۰ لیتری ساده

مخزن زباله ۶۰ لیتری ساده مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید

مخزن زباله ۷۰ لیتری دمپری

مخزن زباله ۷۰ لیتری دمپری(بادبزنی) مخزن زباله یا همان سطل زباله یکی از مهم‌ترین وسایل در سطح شهر و امکان می‌باشد، وجود مخزن زباله در سراسر شهر باعث جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و بازیافت آن‌ها می‌گردد که خود این فرآیند باعث ایجاد شغل و گردش مالی می‌شود، شاید در ابتدا برایتان تعجب‌آور باشد اما […]

تماس بگیرید