پرچ

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 8 نتیحه

پرچ لنت DIN-7338
تماس بگیرید

پرچ لنت ترمز و لنت کلاچ | Rivets for Brake Linings and Clutch Linings   پرچ لنت ترمز و لنت کلاچ DIN 7338 دارای دو تایپ سوراخ‌دار Type B و بدون‌سوراخ Type A می‌باشد.     علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ k = ضخامت […]

نمره 0 از 5
پرچ لوله‌ای DIN-7340
تماس بگیرید

پرچ لوله‌ای | Tubular rivets پرچ لوله‌ای DIN 7340 دارای ۲ تایپ سرتخت Type A و سر گرد Type ‌B می‌باشد. علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ k = ضخامت سر یا گُل s = ضخامت دیواره l = طول پرچ  CAD File Type A CAD File […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-660
تماس بگیرید

میخ‌پرچ سرگرد | Round Head Rivets     علائم d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ d3 = کمترین قطر شفت l = طول میخ‌پرچ بدون سر k = ضخامت سر e = مطابق شکل گرید استیل: A2 , A4 استاندارد و مشخصات CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 660 – […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-661
تماس بگیرید

میخ‌پرچ سرخزینه‌ای | Countersunk Head Rivets     علائم d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ d3 = کمترین قطر شفت l = طول میخ‌پرچ بدون سر k = ضخامت سر e = مطابق شکل گرید استیل: A2 , A4 استاندارد و مشخصات CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 661 – […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-662
تماس بگیرید

میخ‌پرچ سردار | Head rivets (rivets sheet)     علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ d3 = کمترین قطر شفت l = طول میخ‌پرچ بدون سر k = ضخامت سر e = مطابق شکل گرید استیل: A2  CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 661 – 4 […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-674
تماس بگیرید

میخ‌پرچ سرگرد | Flat round head rivets     علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ d3 = کمترین قطر شفت l = طول میخ‌پرچ بدون سر k = ضخامت سر e = مطابق شکل گرید استیل: A2  CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 661 – 4 […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-675
تماس بگیرید

میخ‌پرچ سرخزینه | Flat countersunk head rivets علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ d3 = کمترین قطر شفت d5 = قطر می‌نیمم پرچ l = طول میخ‌پرچ k = ضخامت سر e = مطابق شکل گرید استیل: A2  CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 675 – […]

نمره 0 از 5
میخ‌پرچ DIN-7337
تماس بگیرید

میخ‌پرچ انبری | Break mandrel blind rivets   میخ‌پرچ انبری DIN 7337 دارای دو تایپ سرخزینه Type B و سرتخت Type A می‌باشد.     علائم استاندارد و مشخصات d1 = قطر نامی پرچ d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ l = طول میخ‌پرچ CAD File DIN Standard مشخصه:DIN 7337 – 8 × ۴ […]

نمره 0 از 5